+31 624320977 info@vistostudio.com

Klik op een van de twee buttons hierboven

om de interactieve documentaire te starten!

De documentaire kun je het beste schermvullend bekijken. Klik hiervoor op ‘fullscreen’.

Meer navigatietips vind je op de kaart van Bressoux.

Hoe is het om in een migrantenwijk te leven?

En hoe denken de bewoners over de thema’s van vandaag?

I Believe | De wereld in een wijk is een interactieve multimedia documentaire in het Engels, Frans en Nederlands over Bressoux, een buitenwijk van Luik in België.

De fotoverhalen en korte films schetsen een intiem en indringend beeld van het leven in een migrantenwijk vanuit het perspectief van de bewo­ners (met en zonder migratie-achtergrond) en hun verschillende gemeenschappen. Je ontmoet bewoners uit verschillende culturen en gaat werelden binnen waar buitenstaanders door­gaans niet komen.

De bewoners delen hun levens­verhaal en hun overtuigingen over huidige maat­schappelijke vraagstukken als migratie, racisme, nationalisme, integratie, radicalisme, de positie van migrantenvrouwen, geloof, etnisch profileren en samenleven met andere culturen in de eigen directe omgeving.

Ongeacht hun land van herkomst en opleiding heeft ieder van hen iets te zeggen dat van waarde is om de complexe wereld van vandaag iets beter te begrijpen.