+31 624320977 info@vistostudio.com

Met de klas een echte migrantenwijk bezoeken…

Zonder een reis te hoeven organiseren… is dat mogelijk?

Het kan nu!  In het educatieve programma voor de multimediale documentaire nemen wij je leerlingen mee op reis en leren ze een multiculturele wijk van binnenuit kennen, zonder daarvoor het klaslokaal te verlaten.

Tijdens hun virtuele reis door Bressoux ontmoeten leerlingen diverse bewoners, met en zonder migratieachtergrond. Ze vertellen hun levensverhaal en geven hun visie op thema’s als migratie, integratie, samenleven in diversiteit, of etnisch profileren door de politie… Ze krijgen een kijkje achter de schermen van de moskee, een Afrikaanse kerk, een Arabische christelijke kerk of de Yezidische en Koerdische gemeenschap. Stuk voor stuk plekken waar buitenstaanders doorgaans niet komen.

Om docenten te ondersteunen en te stimuleren in het gebruik van deze online omgeving is er een educatief programma ontwikkeld. De opdrachten sluiten aan bij thema’s en leerlijnen binnen de vakken maatschappijleer, burgerschap, geschiedenis en godsdienst. Er is bovendien rekening gehouden met de belevingswereld van jongeren, zodat het virtuele bezoek en de opdrachten goed aansluiten bij hun interesses.

[De PDF’s met educatieve opdrachten staan hieronder!]

Goed om te weten: de opdrachten zijn ontwikkeld door Hennelien Stoorvogel, docent burgerschap en maatschappijleer in het middelbaar beroeps onderwijs, en Frank Schenk, docent maatschappijleer en geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

 

PDF met educatieve opdracht voor leerlingen van het VO en het MBO om een stelling met argumenten te onderbouwen in relatie tot de verhalen van de bewoners uit Bressoux.

PDF met educatieve opdracht voor leerlingen van het VO en het MBO om in tweetallen een blog te maken.

PDF met educatieve opdracht voor leerlingen van het VO en het MBO om een artikel of werkstuk te schrijven in relatie tot de verhalen van de bewoners uit Bressoux.